Ogłoszenia i informacje dla akcjonariuszy

CGH Group S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy

adres: ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295464
kapitał zakładowy, w pełni opłacony, 595.238,10 złotych
NIP 527-256-11-98


Informacja Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na 24.02.2021 r.

Plik pdf do pobrania CGH Group zwołanie ZWZ


Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (85-461) ul. Srebrna 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16. Informację o wezwaniu udostępnia się także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG)..


Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (85-461) ul. Srebrna 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16. Informację o wezwaniu udostępnia się także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Czwarte wezwanie wyciąg


Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (85-461) ul. Srebrna 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16. Informację o wezwaniu udostępnia się także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).


Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (85-461) ul. Srebrna 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16. Informację o wezwaniu udostępnia się także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).


Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (85-461) ul. Srebrna 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16. Informację o wezwaniu udostępnia się także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).


Informacja Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25.09.2020 r.

Plik pdf do pobrania CGH Group zwołanie ZWZ

Informacja Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na 13.02.2020 r.

Plik pdf do pobrania CGH Group zwołanie NWZ